Bygglovs­handlingar

Bygglovshandlingar

Alla bygglovs­handlingar du behöver

Att ta fram bygglovshandlingar är det sista steget i vår arbetsprocess. Vi skapar alla dokument du behöver och finns med dig under bygglovsprocessen. Självklart genomför vi revideringar som eventuellt krävs efter kommunens uttalande, och vi avslutar inte vårt uppdrag förrän du har allt du behöver för att komma vidare i ditt byggprojekt. Du kan känna dig trygg med att vi finns med dig under hela processen, från idé till färdigt bygglov. 

Planritning, sektionsritning, fasadritning, situationsplan, markplaneringsritning och marksektionsritning är exempel på dokument du behöver i en bygglovsprocess, och som vi hjälper dig med. Även om du inte tagit hjälp av oss på Archline med utformningen av ditt hus, utan redan har ritningar över ett projekt du vill söka bygglov för kan vi hjälpa dig att ta fram bygglovshandlingar. Vi startar då med ett möte för att titta på förutsättningarna och befintligt material, för att kunna hjälpa dig på bäst sätt.

Det är här allt börjar

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!