Visualisering

Visualisering

Visualisering skapar tydlighet i alla projekt

Vi på Archline har lång erfarenhet och stor kompetens inom visualisering, något som är ett viktigt verktyg i vår verksamhet. Visualisering kan vara avgörande för hur framgångsrikt ett bostadsprojekt blir, därför använder vi det i alla våra projekt inom nybyggnation samt om- och tillbyggnad. Vi erbjuder även tjänsten separat, till exempel till dig som byggherre som vill kunna visa upp ett projekt som ännu inte finns i verkligheten. 

Varje projekt inom visualisering är unikt och anpassas alltid efter dig som beställare. Tillsammans tittar vi på de fastigheter du vill ha hjälp med att visualisera och skapar oss en förståelse över vad du vill förmedla, vilken målgrupp du vill nå och vilka känslor du vill väcka. Inom visualisering är små detaljer av största vikt och därför lägger vi stort fokus på vinklar, ljus, årstider och andra anpassningar som påverkar känslan i slutresultatet.

För företag

Visualisering är ett sätt för byggföretag och byggherrar att presentera ett projekt för andra parter, oavsett vilket skede projektet befinner sig i. Med 3D-bilder som visar en framtida byggnation kan man skapa ett intresse för något som ännu inte finns i verkligheten. Vi på Archline hjälper fastighetsbranschen att sälja morgondagens drömmar redan idag, och med vår långa erfarenhet har vi ett helhetsperspektiv över vad som krävs för att göra visualisering lönsamt.

För privatpersoner

Visualisering är ett fantastiskt verktyg som underlättar kommunikationen mellan våra arkitekter och dig som kund. När du som privatperson tar hjälp med en arkitektritad villa ingår alltid visualisering i projektet. 3D-bilder kan beskriva arkitektur och formgivning på ett helt annat sätt än vad ritningar och ord kan göra, och genom att vi använder oss av visualisering undviker vi missförstånd. Att vi kombinerar detta med VR gör att du som kund får en tydlig bild av projektet och full förståelse över arkitektens vision. Visualiseringen underlättar också dialogen med konsulter och entreprenörer i projektets senare skeden.

Det är här allt börjar

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!