Nybyggnation

Nybyggnation

Från idé till färdigt bygglov med våra erfarna arkitekter

Hållbarhet, funktion och design är självklarheter för oss oavsett om vi arbetar med nyproduktion eller om- och tillbyggnad. Vi drivs av att paketera dessa kvaliteter i ett arkitektritat hus som speglar dig som ska bo här. Våra arkitekter har lång erfarenhet av att arbeta med nyproduktion, både för privatpersoner och företag. 

För oss som arkitektkontor är det viktigt att skapa trygghet för våra kunder under hela processen, från idé till färdigt bygglov. Nyckeln är en nära och tydlig dialog från start till mål. När du arbetar med någon av våra arkitekter har du även kontakt med en projektledare. Dessa två roller har olika erfarenheter och kompetenser vilket blir ett värdefullt stöd för dig som kund.

Uppstart – Förutsättningar och förväntningar

När vi vet vilka förutsättningar som ligger till grund för ditt projekt tar vi på Archline fram en uppdragsbeskrivning som sätter ramarna för projektet, och vi kommer tillsammans överens om projektets omfattning. För att ta tillvara på omgivningen på bästa sätt arbetar vi alltid utifrån tomtens förutsättningar. Att platsen är bestämd är en förutsättning för att kunna planera bostadens funktioner och få huset att samspela med miljön. Vi sätter oss in i vad detaljplanen eller områdesbestämmelserna säger samt vilka andra aspekter som finns att ta hänsyn till på tomten.

Analys – behov och inspiration

För att vi ska kunna leverera bästa möjliga resultat behöver vi ha full förståelse för dina behov, hur din vardag ser ut och vad du tycker är viktigt på riktigt. Tillsammans tittar vi också på vilka funktioner som kan behövas i framtiden, för att kunna skapa ett hus som fungerar för dig och din familj i många år framöver. För att de första skisserna ska komma så nära din dröm som möjligt får du gärna ta in inspirationsbilder i projektet.

Design – skisser och förslag

Våra arkitekter skissar direkt i ett 3D-verktyg och arbetar med 3D-visualisering. Detta underlag gör det enkelt för dig att förstå arkitektens vision och du kan snabbt skapa dig en bild över om detta går i linje med dina önskemål. När arkitekten tagit fram ett första designförslag går ni tillsammans igenom utformningen. Våra arkitekter är lyhörda och vill leverera ett resultat som uppfyller alla dina drömmar och behov, och så länge projektet befinner sig i designstadiet kan du göra hur många ändringar du önskar. Detta är något vi som arkitektkontor är unika med.

Godkännande – bygglovshandlingar

Så snart du godkänt utformningen går processen vidare till nästa steg. Då tar vi fram alla dokument som krävs för att du ska kunna skicka in en bygglovsansökan till kommunen, så kallade bygglovshandlingar. Under din ansökan finns vi tillgängliga och hjälper dig med eventuella revideringar efter utlåtande från kommunen. Oftast är uppdragsbeskrivningen utformad så att vårt uppdrag avslutas när du fått ditt bygglov från kommunen. Vi finns ändå nära till hands om något dyker upp under byggprocessen, och vill vara ett stöd för dig när din nybyggnation ska slutföras!

Det är här allt börjar

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!